Bygningsrenovering og restaurering

Vi projekterer og rådgiver om renovering og vedligehold af både større og mindre bygninger med speciale i renovering af bevaringsværdige ejendomme.

Vi har oparbejdet en stor ekspertise inden for energioptimale og totaløkonomiske løsninger af facaderenovering, tagrenovering, kælderrenovering, udskiftning af vinduer, udskiftning af installationer samt betonrenovering i alle typer bygninger. Vi har ligeledes omfattende viden om projektering og vedligeholdelse af altaner.

Den Kongelige Bygningsinspektørordning
Vores helt særlige viden om renovering og bevaring af fredede ejendomme, er vi rigtig stolte af og det er med til at konsolidere os, som faglige rådgivere af Danmarks spektakulære kulturarv i København, på hele Sjælland og for Fyn, Lolland-Falster og Bornholm.

Klaus Nielsen A/S er ingeniørrådgiver for Bygningsstyrelsen i inspektoraterne 3 & 4 (Den Kongelige Bygningsinspektørordning) for statens fredede ejendomme. Aftalen er en 4-årig rammeaftale, som er vundet sammen med Bertelsen & Scheving Arkitekter A/S, Baumann Arkitekter A/S og Dress & Sommer Nordic A/S. Jens Bertelsen er udnævnt som kongelig bygningsinspektør.
Inspektoratordningen omfatter byggeopgaver og bygningssyn på en lang række af Danmarks mest seværdige, fredede bygningsværker – herunder Amalienborg, Fredensborg, Christiansborg og adskillige andre væsentlige fredede bygninger.
Se galleri billeder af inspektorat opgaver